Fakturačné údaje

IVEPOS – Ing. Eva Bobrová, CSc.
Moravská 59
04001 Košice

IČO: 17239516
DIČ: 1020624066
IČ DPH: SK 1020624066

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľna:
Číslo účtu: 82199526 / 0900
IBAN: SK39 0900 0000 0000 8219 9526
SWIFT (BIC) : GIBASKBX

Tatrabanka:
Číslo účtu: 2922897204 / 1100
IBAN: SK88 1100 0000 0029 2289 7204
SWIFT (BIC) : TATR SK BX