Platba

Platby sú možné nasledujúcimi spôsobmi:

• Prevodom na naše účty:

Slovenská sporiteľna:
Číslo účtu: 82199526 / 0900
IBAN: SK 3909 0000 0000 0082199526
SWIFT (BIC) : GIBASKBX

Tatrabanka:
Číslo účtu: 2922897204 / 1100
IBAN: SK 8811 0000 0000 2922897204
SWIFT (BIC) : TATR SK BX

• Internet banking

• Zaplatením v našej predajni:

KVETY Anjelik

Popradská 28C

Košice

0905 778 904

KVETY Srdiečko

Jána Matheo 2, Mier

Košice

055 671 2715

KVETY Anjelik

Komenského 22

Košice

0905 778 904

• Kuriérovi pri preberaní tovaru.

Pri objednávaní čačinových výrobkov a tovaru pri väčšej sume ako 30€ je potrebné sumu uhradiť vopred.